Marcel Bolcarovič

Bakalářská práce

Buduci vyvoj uceloveho stravovania

Future development of purpose boarding
Abstract:
The topic of the bachelor work is the future development of purpose boarding.The aim is to map the state of dedicated catering centres according to the survey. The work is based on the history of diet and nutrition,describes the general requirements in special catering as: healthy food, diet composition,manufacturing technology and health and safety at work. The analytical part of the thesis describes …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je budúci vývoj účelového stravovania. Cieľom je zmapovať súčasný stav účelových stravovacích zariadení na základe prieskumu. Práca vychádza z histórie stravovania, popisuje všeobecné požiadavky v účelových stravovacích zariadeniach – zdravá výživa, zloženie potravy, výrobné technológie a bezpečnosť práce. V analytickej časti práca bližšie popisuje a rozoberá tri účelové strediská …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví