Jana Suchá

Bakalářská práce

Dopad systému financování regionálního školství na rozpočet malotřídních škol

Impact of the Regional Education Financing System on the Budget of Small Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá financováním regionálního školství v České republice. Jejím cílem je analyzovat dopady jednotné legislativní úpravy financování regionálního školství na rozpočet malotřídních škol a zhodnotit, zda je pro tyto školy výhodnější současný systém financování nebo systém navrhovaný v připravované reformě. V práci budou nejprve metodou deskripce vymezeny základní pojmy. Následně …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the regional education funding system in the Czech Republic. The aim is to analyse the impacts of the single regional education funding legislation on the budget of small schools, and to evaluate which funding system is better for these schools – the current system, or the system proposed in the reform. First in the bachelor’s thesis, descriptive research will be used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Vladimír Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo