Bc. Marcela Čermáková

Diplomová práce

Reforma regionálního školství - případová studie malých škol

Regional education reform - the case study of small schools
Anotace:
Diplomová práce mapuje nejnovější reformu regionálního školství za-měřenou na financování základních škol. Teoretická část se zabývá vývojem a základní charakteristikou financování regionálního školství. Těžiště práce je zaměřené na případovou studii dopadu reformy na vybrané málotřídní školy v Jihomoravském kraji. Analýza a interpreta-ce získaných dat z dotazníkového šetření hodnotí, jak jsou poskytované …více
Abstract:
The diploma thesis maps the latest reform of regional education fo-cused on the financing of primary schools. The theoretical part deals with the development and basic characteristics of financing regional education. The focus of the work is on a case study of the impact of the reform on selected small schools in the South Moravian Region. The analysis and interpretation of the data obtained from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná ekonomika a správa / Veřejná ekonomika a správa