Eliška Ondráková

Bakalářská práce

Informovanost matek v péči o novorozence

Women’s Awareness of Newborn Healthcare
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Informovanost matek v péči o novorozence. Teoretická část je zaměřena na rozdělení novorozence, poporodní adaptaci, dále na ošetření na novorozeneckém oddělení a na péči o novorozence v domácím prostředí. Praktická část byla zaměřena na kvantitativní průzkum. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou matky dostatečně informované ohledně péče o novorozence, dále zjistit, zda …více
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is Women´s Awareness of Newborn Healthcare. The theoretical part focuses on separation of the newborn, pospartum adaptation, treatment in the neonatal unit and care of the newborn in the home environment. The practical part is focused on quantitative research. The aim of the research work was to find out if mothers are sufficiently informed about the care of newborns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Školoudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka