Bc. Michaela Mottlová

Diplomová práce

Osud klasického kina v současném ekonomickém, technologickém a sociálním prostoru. (Jeho provoz v České republice se zaměřením na obecní kina jako příspěvkové organizace a organizační složky)

The future of a classical cinema in the current economic, technological and social field. (Its operation in Czech republic focusing on municipal theatres as a semi-budgetary organizations and organizational units)
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat současnou podobu provozu klasického kina v podmínkách, které vytvořila hlavně nová technologie tzv. D-kina a konkurence multikin a jiných volnočasových aktivit. Speciální pozornost věnuji kinům provozovaným obcemi jako jejich organizační složku či příspěvkovou organizaci. Detailně popisuji současnou strukturu sítě kin v České republice, včetně faktorů, které na její …více
Abstract:
The aim of this work was description of a contemporary state of a classical cinema in the conditions of, so called, D-cinema technology as well as competition of multiplexes and others leisure activities focusing on municipal theatres as a semi-budgetary organizations and organizational units. I gave a detailed description of the current network of movie theatres, including the affecting factors. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Maixner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta