Bc. Marcela Kupcová

Bakalářská práce

Hospodaření příspěvkové organizace

The economy of allowance organization
Anotace:
Bakalářská práce "Hospodaření příspěvkové organizace" se zabývá financováním a hospodařením příspěvkových organizací. První kapitola se zaměřuje na právní postavení příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu a územně samosprávným celkem. Dále se práce věnuje pouze příspěvkovým organizacím zřízeným územně samosprávnými celky. Další kapitoly se zabývají tvorbou rozpočtu, jednotlivými …více
Abstract:
Bachelor thesis "The economy of allowance organization" deals with financing and economy of allowance organizations. The first chapter focuses on the legal status of allowance organizations established by the organizational unit of state and municipal autonomous unit. Furthermore, the thesis deals only allowance organizations established by the municipal autonomous units. Other chapters deal with budget …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Šinkyříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta