Bc. Lukáš Indrák

Bakalářská práce

Dobrovolné práce nezaměstnaných jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce

Volunteering as a Tool How to Increase Competitiveness on a Labor Market
Anotace:
Bakalářská práce Dobrovolné práce nezaměstnaných jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce se zabývá problematikou dobrovolnické angažovanosti nezaměstnaných v regionu Kroměřížsko jako prostředku ke zvýšení uplatnitelnosti. Práce se věnuje informovanosti a zájmu nezaměstnaných o dobrovolnické projekty. Dále též předkládá aktuální příležitosti dobrovolnictví v regionu.
Abstract:
The bachelor thesis Volunteering as a Tool How To Increase Competitiveness on a Labor Market treats the issue of the voluntary involvement of the unemployed of the Kroměříž region as a way to raise their employment prospects. The thesis focuses in detail on the voluntary projects awareness and interest among those out of a job. The paper then presents the current volunteering opportunities in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta