Bc. Veronika Pencáková

Diplomová práce

Trh práce ve vybraném regionu – v Karlovarském kraji

Labor Market in Selected Region – in Karlovy Vary Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Trh práce ve vybraném regionu – v Karlovarském kraji“ je popis karlovarského regionu, rozbor dlouhodobé nezaměstnanosti v karlovarském regionu podle jednotlivých charakteristik nezaměstnaných. Dále zjišťuji, které skupiny nezaměstnaných jsou více postiženy nezaměstnaností. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristika trhu práce, nezaměstnanost a dále aktivní …více
Abstract:
The subject of my thesis „Labour Market in the Chosen Region – in Karlovy Vary region“ is a description of the Karlovy Vary region, analysis of the long-term unemployment in the region Karlovy Vary according to individual charakteristice od unemployed. I intend to find out which groups of the unemployed are most affected by the unemployment. The theoretical part describes the basic terms and characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní