Viktorie ALBRECHTOVÁ

Bakalářská práce

Srovnávací analýza úmrtnosti ve státech EU v letech 2000-2018

Comparative analysis of mortality in the states of the European Union in the years 2000-2018
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat, zhodnotit a také porovnat vývoj úrovně úmrtnosti ve státech Evropské unie od roku 2000 do roku 2018. Ke zhodnocení úrovně úmrtnosti bylo využito ukazatelů kvocientu kojenecké úmrtnosti a naděje dožití žen a mužů při narození a ve věku 65 let. Analýza byla rozdělena do tří zkoumaných období, ve kterých bylo pro analyzované ukazatele využito průměru, který odstranil případné …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze, evaluate and also compare the development of the level of mortality in the countries of the European Union from 2000 to 2018. To evaluate the level of mortality, indicators of the quotient of infant mortality and the life expectancy of women and men at birth and at the age of 65 were used. The analysis was divided into three investigated periods, in which an average …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALBRECHTOVÁ, Viktorie. Srovnávací analýza úmrtnosti ve státech EU v letech 2000-2018. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta