Lucie KUCHÁROVÁ

Bachelor's thesis

Sociální práce na Úřadu práce České republiky po roce 2012: případová studie na oddělení hmotné nouze ve Žluticích

Social work at Labour office of the Czech Republic after 2012: case study on the department of material need in Žlutice
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výkonem sociální práce ve státní správě a to konkrétně na Úřadu práce ČR na oddělení hmotné nouze po roce 2012, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi přešli z výkonu obcí pod nově vzniknuvší Úřad práce ČR. První část práce se zaměřuje na samotný Úřad práce, na jeho historii, vznik a organizační strukturu. Druhá část práce nahlíží na oddělení pomoci v hmotné nouzi a stručně popisuje …more
Abstract:
In this bachelor thesis I focus on output of a social work in the state administration, concretely on Job centres of the Czech republic on departments of material need after 2012 when decisions about material benefits moved from cities to newly created Job centers of the Czech republic. First part of my work focus on Job centers itself, on its history, creation and the structure. Second part of my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michaela Hiekischová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUCHÁROVÁ, Lucie. Sociální práce na Úřadu práce České republiky po roce 2012: případová studie na oddělení hmotné nouze ve Žluticích . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work