Jana MINÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnota ocenění společnosti jako ukazatel tržní hodnoty akcie na Burze cenných papírů Praha

The valuation of the company as an indicator of the market value of the shares on the Prague Stock Exchange
Abstract:
Práce se zabývá problematikou ocenění společnosti. Porovnává mezi sebou hodnoty ocenění společnosti metodou účetní, metodou kapitalizace čistých zisků a metodou tržní kapitalizace. Cílem práce je ověřit předpoklad, že hodnota společnosti stanovená metodou tržní kapitalizace se významně liší od hodnoty stanovené metodou kapitalizace čistých zisků a metodou účetní, neboli že reálné hodnoty společností …more
Abstract:
This study looks at the valuing of companies. It compares company value measurements using accounting, capitalisation of net profits and market capitalisation methods. The objective of the study is to test the hypothesis that the value of a company as determined by the market capitalisation method differs significantly from its value as determined by capitalisation of net profits and accounting methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Uhman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MINÁŘOVÁ, Jana. Hodnota ocenění společnosti jako ukazatel tržní hodnoty akcie na Burze cenných papírů Praha. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management