Mgr. Tomáš Hanula

Bakalářská práce

Analýza a návrh webového portálu mikroregiónu

Analysis and design of micro regional web portal
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of legislative requirements on government Web portals in Slovakia. Moreover, the work summarized and appropriately considered the documents to the requirements for accessibility of web portal. The second part is devoted to open-source technologies and tools that are useful to create a dynamic websites.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou legislatívnych požiadaviek kladených na webové portály verejnej správy v Slovenskej republike. Okrem toho sú v práci zhrnuté a rozanalyzované dokumenty s požiadavkami na prístupnosť webových portálov. Druhá časť práce je venovaná open-source technológiám a nástrojom, ktoré sú využiteľné k tvorbe dynamického webu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Karel Kisza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky