Mgr. Eva Richterová

Diplomová práce

Humor dětí mladšího školního věku (se zaměřením na intelektově nadané děti)

The humor of primary school age children (focusing on intellectually gifted children)
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá humor u dětí mladšího školního věku. Zaměřuje se na cílovou skupinu nadaných dětí. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které pro studium humoru u dětí považuji za vhodné připomenout. Je jimi problematika nejen humoru a nadání, ale i kapitoly shrnující poznatky z vývojové psychologie. Samotná výzkumná část popisuje realizovanou studii, která zjišťuje, zda …více
Abstract:
This thesis examines humour of primary school children. It is focused on intellectually gifted children. Basic terms are defined within the theoretical part, which I consider important to notice. It is not only a problematic of humour and talent, it also includes chapters concluding the knowledge from developmental psychology. The research part alone describes the implemented study, which concludes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma