Bc. Ludmila MACHŮ

Bachelor's thesis

Zdravotní aspekty řas, využitelných pro lidskou výživu

Health Aspects of Algea and Seaweed Available for Human Nutrition
Abstract:
Řasy se dělí na dvě velké skupiny: na řasy mořské a sladkovodní. Řasy jsou významné především svou nutriční hodnotou. Ve východoasijských zemích se tradičně používají jako potravina, ale v evropských zemích není přímá konzumace řas příliš rozšířena. Dotazníkem bylo zjištěno, kolik lidí řasy zná, konzumuje a zná jejich pozitivní účinky na lidský organismus.
Abstract:
Algae is divided into two big groups: seaweed and freshwater algae. Algae is notable first of all for its nutritious value. In East Asian countries is algae tradicionally used like food, but in European countries isn´t straight algae´s consumption spread so much. It was found out how many people know algae, consume algae and know their positive benefits for human organism by questionnaire.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008
Accessible from:: 2. 6. 2008
Identifier: 7714

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHŮ, Ludmila. Zdravotní aspekty řas, využitelných pro lidskou výživu. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies