Michal Votava

Bakalářská práce

Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions

Analýza závislosti hospodářského růstu na míře vyššího vzdělání populace v rámci regionů soudržnosti na území EU
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšším vzděláním v kontextu hospodářského růstu. Cílem této práce je nalézt a kriticky zhodnotit vzájemnou spojitost vyššího vzdělání a regionálního rozvoje. V teoretické části se zabývám rozebráním pojmu vzdělání a jeho vlivů na regionální ekonomii. Tento vliv je zkoumán i v kontextu úbytku pracovních míst v průmyslu. V praktické části provádím regresní analýzu za pomocí …více
Abstract:
This bachelor’s thesis analyses higher education in the context of economic growth. The aim is to identify and evaluate the connection between higher education and regional development. In the theoretical part, I analyse what education is and what it affects. Specifically, I am studying its’ effects on the regional economy and on the decline of manufacturing jobs. In the practical part, I am using …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: Martin Lukavec
  • Oponent: Hana Černá Silovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78412