Bc. Anna Votočková

Diplomová práce

Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Boheme Bourgeoise"

Analysis of an Operation of a Tasting Restaurant "La Degustation Boheme Bourgeoise"
Anotace:
Cílem diplomové práce Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Bohême Bourgeoise" je analyzovat provoz konkrétní degustační restaurace a odhalit jeho specifika. Zároveň zde jsou navrženy možnosti nápravy zjištěných nedostatků v rámci provozu. Při realizaci rozboru provozu restaurace vycházíme zejména z primárních dat získaných zúčastněným pozorováním chodu restaurace. Podstatnou metodu …více
Abstract:
The aim of this dissertation Analysis of an operation of the degustation restaurant "La Degustation Bohême Bourgeoise" is to analyse operation of particular degustation restaurant and to reveal its specifics. Simultaneously there are proposed options for rectification of established shortages within the operation. During an implementation of the analysis of operation of the restaurant we particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze