Mgr. Šárka Nygrýnová

Bachelor's thesis

Pastiše v komiksech Sandman od Neila Gaimana

Postmodern pastiche in graphic novels Sandman by Neil Gaiman
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou souboru čtyř povídek grafického románu Krajina Snů od Neila Gaimana z hlediska intertextuality, aluzí a pastiší. První část práce objasňuje některé otázky postmodernismů, především jejich vznik a původ, odlišnosti od modernismu, základní rysy a charakteristiky. Druhá část se potom soustředí výhradně na vysvětlení a definování literárních prostředků intertextuality …more
Abstract:
The thesis deals with an analysis of a graphic novel issue The Dream Country by Neil Gaiman from the point of intertextuality and allusions. The first part of the thesis enlightens postmodernisms in terms of origin and history, differences from modernism, and the basic characteristics. The second part focuses predominantly on explanation and definition of literary devices intertextuality, pastiche …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language

Theses on a related topic