Mgr. Blanka Mašková

Diplomová práce

Anglické pojetí geografického vzdělávání a jeho využití ve výuce zeměpisného učiva na 1. stupni ZŠ v Česku

The English concept of geographical education and its usage in Geography teaching in primary schools in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojetím geografického vzdělávání v Anglii a možnostmi jeho využití ve výuce zeměpisného učiva na prvním stupni českých základních škol. Teoretická část práce vychází ze současného stavu sledované problematiky, dílčí kapitoly jsou zaměřeny na metodologii CLIL, kurikulárními dokumenty obou zemí a charakteristice zeměpisného učiva, jehož obsah je společný pro oba koncepty. Cílem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of geographical education in England and the possibilities of its further usage in Geography teaching in Czech primary schools. The theoretical part is based on the current state of the issue, the sub-chapters are focused on CLIL-based teaching, curricular documents in both countries and geography characteristics which is common for both concepts. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Češková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta