Bc. Petra Roubíčková

Diplomová práce

Přístup k informacím o životním prostředí v praxi Ministerstva životního prostředí

Access to Environmental Information in the Practice of the Czech Ministry of the Environment
Anotace:
Diplomová práce „Přístup k informacím o životním prostředí v praxi Ministerstva životního prostředí“ se věnuje naplňování práva na informace o životním prostředí ve smyslu aplikace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů na úrovni ústředního orgánu státní správy, konkrétně v Ministerstvu životního prostředí. Diplomová práce se zabývá možnými legislativními …více
Abstract:
The diploma thesis “Access to Environmental Information in the Practice of the Czech Ministry of the Environment” focuses on practical fulfilling of the access to environmental information right within the central state administration authority, Ministry of Environment of the Czech Republic, and in terms of Access to Environmental Information Act nr. 123/1998 Coll. The thesis also analyses options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa