Bc. Vladimíra Austová

Bakalářská práce

Právo na informace o výkonu veřejné správy - se zaměřením na orgány místní samosprávy

The Right to Information in Public Administration - Focus on Local Government Authorities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na právo na poskytování informací, v režimu zákona č. 106/1999 Sb. Zabývá se právním zakotvením práva a jeho rozborem. V rámci bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové šetření v okrese Praha-východ. Na jeho základě byl zjištěn stav dodržování právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb. Bylo zjištěno, zda je k dispozici dostatek informací k výkladu zákona. Na základě výše popsaného …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the right to information under the Act no. 106/1999. The bachelor thesis deals with the anchorage of the right in law system and its analysis. A questionnaire survey was realized as part of the bachelor thesis in the district of Prague-East. The goal of the questionnaire survey was to understand the current state of compliance with the Act no. 106/1999. It was observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní