Bc. Nikola Oujezdská

Diplomová práce

Využívání českého znakového jazyka u studentů speciální pedagogiky

The use of Czech sign language at students of special pedagogy
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využívání českého znakového jazyka u studentů speciální pedagogiky. Hlavním cílem výzkumného šetření byla analýza využívání českého znakového jazyka u studentů speciální pedagogiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o komunikaci a o možnostech komunikace u osob se sluchovým postižením. Dále jsou uvedeny …více
Abstract:
The thesis is focused on using Czech sign language by students of special education. The main goal of the research was to analyze using Czech sign language by students of special education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the findings of the communication and the possibilities of communication for people with hearing impairments. There are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta