Miroslav Erben

Bakalářská práce

Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků k vyučovanému předmětu. V praktické části je proveden dotazníkový průzkum, který zjišťuje názory studentů středních škol na to, zda komunikační dovednosti učitele ovlivňují jejich …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is social communication skills of the teacher in the pedagogical process. The theoretical part contents the definitions of key term and the analysis of the realtion between teacher's communication skills and a relationship of the pupil to the subject being taught. In the practical part, a questionnaire survey is conducted. Survey is focused on the views of the high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/6l4an4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty