Mgr. Jan Russnák, Ph.D.

Doctoral thesis

Pokročilé metody datové analýzy a kartografické vizualizace

Advanced methods of data analyses and cartographic visualisation
Anotácia:
Téma této disertační práce, jež je zaměřena na pokročilé metody kartografické vizualizace a datové analýzy rozsáhlejšího množství prostorových dat, reaguje na aktuální trendy v současné společnosti. Digitální a internetová doba generuje velké množství dat včetně volně dostupných prostorových dat. Část volně dostupných datových sad je navíc uživateli přímo vytvářena a neustále dále sdílena, upravována …viac
Abstract:
The topic of this doctoral dissertation, which focuses on advanced methods of cartographic visualisation and data analyses of more extensive spatial data amount, reacts to actual trends of contemporary society. Digital and internet era generates large amount of data including free available spatial data. In addition to that, a part of free available data sets is created by users and also incessantly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedúci: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Horák, Dr., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta