Bc. Petr Wehrenberg

Bakalářská práce

Analysis and Visualization of Events from Cybersecurity Training

Analysis and Visualization of Events from Cybersecurity Training
Anotace:
KYPO CRP generuje mnoho datových bodů, které popisují průběh kyberbezpečnostním tréninkem. Instruktoři potřebují specifické nástroje pro analyzování těchto dat. Tato práce se zaměřuje na pomoc instruktorům s analýzou. Teoretická část práce prozkoumává existující nástroje založené na Elastic Stack, představuje je a porovnává. Praktická část se zabývá analytickými úkoly, které potřebují analytici po …více
Abstract:
The KYPO CRP generates many data points that describe the passage through the cybersecurity training. Instructors need specific and custom tools to analyze these data. This thesis aims to help the instructor with that analysis. The theoretical part reviews the existing tools based on the Elastic Stack, introduces and compares them. The practical part deals with analytical tasks posed by the instructor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Pavel Šeda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika