Bc. Lucie TRYSKOVÁ

Diplomová práce

Klasifikace pevnosti hornin metodou GSI pro geomorfologické účely v oblasti Lysé hory (Vnější Západní Karpaty)

Rock mass strength classification using GSI method for geomorphological purposes in Lysá hora Mt. area (Outer Western Carpathians)
Anotace:
Hodnota pevnosti hornin je pro geomorfologické účely velice důležitým faktorem, jelikož určuje chování horninového masivu při jakémkoli porušení. Na základě pevnosti hornin lze charakterizovat horninový masiv a charakterizovat jeho geologickou stavbu. Zkoumanou oblastí je masiv Lysé hory, kde probíhalo hodnocení nalezených odkryvů jednotlivých geologických členů slezské jednotky. Hlavním cílem práce …více
Abstract:
Rock mass strength is a very important factor for geomorphological purposes, because it determines the behavior of the rock mass after its disruption. Using the rock mass strength, it is possible to characterize the rock massif and its geological structures. Study area is the massif of Lysá hora, where rock outcrops of individual geological parts of the Silesian unit were evaluated. The main goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRYSKOVÁ, Lucie. Klasifikace pevnosti hornin metodou GSI pro geomorfologické účely v oblasti Lysé hory (Vnější Západní Karpaty). Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta