Lenka KUBÍKOVÁ

Bakalářská práce

Posouzení problematiky ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti Teplárna Otrokovice a.s.

Assessment of ISO 9001 and ISO 14001 problems in the company Teplárna Otrokovice a.s.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poznat systém managementu kvality ve společnosti Teplárna Otrokovice a.s. a následně posoudit možnosti propojení daného systému se systémem environmentálního managementu. Teoretická část popisuje historický vývoj obou systémů, jejich obecné zásady, dále normy ISO 9001, ISO 14001 a jejich klíčové požadavky. Analytická část se zabývá analýzou současného stavu již zavedené normy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify a quality management system in Teplárna Otrokovice a.s. and then explore possible connection of this system with environmental management system. Theoretical background is focused on historical progress of both systems with their general principles and key requirements of ISO 9001 or ISO 14001. Analytical part shows an analysis of present status of ISO 9001 which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2010
Identifikátor: 17964

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Ballnérová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍKOVÁ, Lenka. Posouzení problematiky ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti Teplárna Otrokovice a.s.. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe