Ing. Ondřej Antoš

Diplomová práce

Integrace systémů environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce do systému managementu kvality v orgánu státního dozoru

Safety Management System into the Quality Management system for State Administrative Body
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nalezení typového postupu pro integraci systémů environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce do již zavedeného systému managementu kvality v organizaci státní správy a to přesněji orgánu zaměřeného na státní dozor (inspekční, kontrolní činnost). V první hlavní části práce jsou teoreticky rozebrány přístupy a požadavky uvedených systémů a příslušných norem …více
Abstract:
The Aim of this diploma research paper is to find a type process for integration of systems of Environmental Management and Work Place Safety into well-established Quality Management used in Public and Government Sector, especially for its controlling bodies. (i.e. inspection) The first part of this research paper elaborates on methodology and requirements of the stated systems and the respective norms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní