Marketa BABIČOVÁ

Diplomová práce

E-learningový kurz předmětu Ošetřovatelské výkony a intervence

E-learning course subject Nursing Procedures and Interventions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením e-learningového kurzu předmětu Ošetřovatelské výkony a intervence, ověřením jeho efektivity prostřednictvím pedagogického experimentu a zhodnocení evaluačního dotazníku. Kurz je určen pro výuku vysokoškolských studentů prvního ročníku bakalářského studia oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Součástí kurzu je vytvoření studijního materiálu, fotodokumentace …více
Abstract:
The thesis deals with creating of an e-learning course for the subject Nursing procedures and interventions, with the verification of its effectiveness through a pedagogical experiment, and the assessment of an evaluation questionnaire. The course is designed for the first year university students of a bachelor´s degree course in Nurse and Midwifery. The course also includes a creation of study material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABIČOVÁ, Marketa. E-learningový kurz předmětu Ošetřovatelské výkony a intervence. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta