Bc. Lucie Holubová

Bakalářská práce

Trvale udržitelný rozvoj venkovského regionu na příkladu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

The Sustainable Development of Rural region for example SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje venkova na příkladu modelového území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. V práci jsou zpracovány základní otázky trvale udržitelného rozvoje a na daném modelovém území jsou aplikovány. Součástí práce je fyzicko-geografická a socio-ekonomická charakteristika daného území a rozbor dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na projekty …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the problematics of sustainable development of the country-side (rural area) on the example of model area of administrative district of municipality with extended authority Frenštát pod Radhoštěm. The basic questions of sustainable development are treated in the thesis and are applied on the model area. Geographic and socio-economic characteristic of the area along with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Geoinformatika a trvalá udržitelnost