Mgr. Marek Voborný

Bachelor's thesis

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek

Functional training using modern tools
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je funkční trénink s využitím novodobých pomůcek. Bakalářská práce obsahuje výběr nejpodstatnějších údajů, týkajících se funkčního tréninku. Rovněž nám říká o novodobých pomůckách a obsahuje s nimi zásobník cviků.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is functional training using modern tools. This bachelor thesis consists of variety of the most important data about functional training. Also tell us about modern tools and contain magazine exercises.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Bubníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport