Mgr. Marek Voborný

Bachelor's thesis

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek

Functional training using modern tools
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je funkční trénink s využitím novodobých pomůcek. Bakalářská práce obsahuje výběr nejpodstatnějších údajů, týkajících se funkčního tréninku. Rovněž nám říká o novodobých pomůckách a obsahuje s nimi zásobník cviků.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is functional training using modern tools. This bachelor thesis consists of variety of the most important data about functional training. Also tell us about modern tools and contain magazine exercises.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Hana Bubníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport