Bc. Ondřej Bacík

Bachelor's thesis

Hollywood pod vlivem umělecké narace?

The Hollywood under the influence of the art-cinema narration?
Abstract:
Předmětem této bakalářské diplomové práce je provést neoformalistickou analýzu filmu Drive, který režíroval Nicolas Winding Refn. Po teoreticko-metodologickém úvodu jsou popsány a analyzovány fáze předprodukce, produkce i postprodukce snímku. Hlavní částí práce je neoformalistická analýza, která má dvě části: naratologickou analýzu a analýzu stylu. V obou těchto částech je pozorován a popsán vliv dominanty …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Nicolas Winding Refn’s film Drive. After the introduction of the theoretical and methodological framework, the preproduction, the production and the postproduction phases of the film are described and analysed. The main part of the thesis is the neoformalist analysis, which has two parts: the narratological analysis and the analysis of the style. In both these parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jakub Klíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta