Marie MYSLIVCOVÁ

Bachelor's thesis

Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem

Civil and political participation of foreigners in the regions Teplice and Ústí nad Labem
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Jedná se o kvalitativní výzkum. Definuje pojmy ze života cizinců a zabývá se pohledem cizinců a zástupců krajanských organizací na občanskou a politickou participaci, kterou se účastní života v naší zemi. Zkoumá jejich pocity a názory na integrační proces. Užitou metodou je kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaných rozhovorů …more
Abstract:
The Thesis is divided into theoretical and practical part. It is a qualitative research. It defines the terms of life of foreigners and deals with the points of view of foreigners and representatives of expatriate organizations on civic and political participation, by which they take part in life in our country. The Thesis examines their feelings and opinions on the integration process. The method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MYSLIVCOVÁ, Marie. Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work