Marie MYSLIVCOVÁ

Bakalářská práce

Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem

Civil and political participation of foreigners in the regions Teplice and Ústí nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Jedná se o kvalitativní výzkum. Definuje pojmy ze života cizinců a zabývá se pohledem cizinců a zástupců krajanských organizací na občanskou a politickou participaci, kterou se účastní života v naší zemi. Zkoumá jejich pocity a názory na integrační proces. Užitou metodou je kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaných rozhovorů …více
Abstract:
The Thesis is divided into theoretical and practical part. It is a qualitative research. It defines the terms of life of foreigners and deals with the points of view of foreigners and representatives of expatriate organizations on civic and political participation, by which they take part in life in our country. The Thesis examines their feelings and opinions on the integration process. The method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYSLIVCOVÁ, Marie. Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce