Mgr. et Mgr. Lucie Boledovičová, Ph.D.

Disertační práce

Trest domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce v komparativním pohledu

House arrest and prohibition of entering to sports, cultural and other social events in comparative perspective
Anotace:
Dizertační práce se zabývá dvěma tresty, o něž byl český systém trestů rozšířen novým trestním zákoníkem s účinností ode dne 1. 1. 2010, a to trestem domácího vězení a trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Práce analyzuje příčiny a cíle, s nimiž byly tyto tresty zavedeny, a hledá odpověď na otázku stavu naplnění těchto cílů. Podstatnější část práce se pak zaměřuje na …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with two new punishments – the house arrest and the prohibition of entering to sports, cultural and other social events – which were included in the Czech system of punishments with the new Criminal Code, which took effect in 1. 1. 2010. The thesis analyses the causes and goals which led the legislator to introduction of these new punishments and it seeks the answer to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta