Aneta Kličková

Bakalářská práce

Šetření mimořádných událostí a škod v železniční dopravě

Investigation of incidents and damages in railway transport
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úpravu současného evidenčního systému mimořádných událostí a škod u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. V práci se používají statistické údaje za rok 2017 poskytnuté Oblastním ředitelstvím Praha, které byly analyzovány a následně graficky znázorněny. Úpravy navržené v evidenčním systému by měly usnadnit jejich dohledávání a poskytnout obraz o počtu …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on alternations in current registration system of incidents and damages at The Department of Railway company. The work uses statistic data for 2017 provided by the regional head office Praha, which were analyzed were also graphically illustrated. The changes, proposed in the registration system, should facilitate their tracking and provide an example of the number of incidents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šohajek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kličková, Aneta. Šetření mimořádných událostí a škod v železniční dopravě. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika