Libor Haupt

Bakalářská práce

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality

Social and situational prevention as an essential part of crime preventiv
Anotace:
Tato práce se zabývá prevencí kriminality, a to jak situační, tak sociální. Dále je předsta-ven Systém včasné intervence (SVI) a jeho možnosti v oblasti prevence. Nedílnou součástí tohoto systému je také městská policie. Dále se práce zaměřila na bezdomovectví a fungu-jící systém sociální sítě ve Svitavách, který může významným způsobem bezdomovectví a kriminalitě efektivně předcházet či eliminovat …více
Abstract:
This work deals with the prevention of crime, both situational and social. Furthermore the Early Intervention System (SVI) and its possibilities in the field of prevention. An integral part of this system is also the city police. Furthermore, the work focused on homelessness and functioning system of social networks in Svitavy, which can significantly home-lessness and crime effectively prevent or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Haupt, Libor. Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe