Theses 

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality – Libor Haupt

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Libor Haupt

Bachelor's thesis

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality

Social and situational prevention as an essential part of crime preventiv

Abstract: Tato práce se zabývá prevencí kriminality, a to jak situační, tak sociální. Dále je předsta-ven Systém včasné intervence (SVI) a jeho možnosti v oblasti prevence. Nedílnou součástí tohoto systému je také městská policie. Dále se práce zaměřila na bezdomovectví a fungu-jící systém sociální sítě ve Svitavách, který může významným způsobem bezdomovectví a kriminalitě efektivně předcházet či eliminovat prvotní příčiny sociálně patologických jevů. Praktická část se zaměřuje na subkulturu bezdomovců, analýzu příčin jejich současné situ-ace a reálné možnosti systému sociální prevence.

Abstract: This work deals with the prevention of crime, both situational and social. Furthermore the Early Intervention System (SVI) and its possibilities in the field of prevention. An integral part of this system is also the city police. Furthermore, the work focused on homelessness and functioning system of social networks in Svitavy, which can significantly home-lessness and crime effectively prevent or eliminate the root causes of social pathology. The practical part focuses on the homeless subculture, analyzing the causes of their current si-tuation and the real possibility of social prevention.

Keywords: kriminalita, prevence situační, prevence sociální, prevence viktimnosti, sociální učení, SVI, socializace, bezdomovectví, příčiny bezdomovectví

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
  • Accessible from:: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alena Plšková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37621 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Haupt, Libor. Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 16:48, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz