Theses 

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality – Libor Haupt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Libor Haupt

Bakalářská práce

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality

Social and situational prevention as an essential part of crime preventiv

Anotace: Tato práce se zabývá prevencí kriminality, a to jak situační, tak sociální. Dále je předsta-ven Systém včasné intervence (SVI) a jeho možnosti v oblasti prevence. Nedílnou součástí tohoto systému je také městská policie. Dále se práce zaměřila na bezdomovectví a fungu-jící systém sociální sítě ve Svitavách, který může významným způsobem bezdomovectví a kriminalitě efektivně předcházet či eliminovat prvotní příčiny sociálně patologických jevů. Praktická část se zaměřuje na subkulturu bezdomovců, analýzu příčin jejich současné situ-ace a reálné možnosti systému sociální prevence.

Abstract: This work deals with the prevention of crime, both situational and social. Furthermore the Early Intervention System (SVI) and its possibilities in the field of prevention. An integral part of this system is also the city police. Furthermore, the work focused on homelessness and functioning system of social networks in Svitavy, which can significantly home-lessness and crime effectively prevent or eliminate the root causes of social pathology. The practical part focuses on the homeless subculture, analyzing the causes of their current si-tuation and the real possibility of social prevention.

Klíčová slova: kriminalita, prevence situační, prevence sociální, prevence viktimnosti, sociální učení, SVI, socializace, bezdomovectví, příčiny bezdomovectví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37621 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Haupt, Libor. Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz