Mgr. Nikola Wiedermanová

Bakalářská práce

From a Dialogue Full of Holes to a Sacred Conversation: The Notion of Language in Selected Works by Janice Kulyk Keefer

From a Dialogue Full of Holes to a Sacred Conversation: The Notion of Language in Selected Works by Janice Kulyk Keefer
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá pojetím jazyka ve vybraném díle současné kanadské autorky Janice Kulyk Keefer, a to konkrétně v románu The Green Library, v memoáru Honey and Ashes: A Story of a Family a ve sbírce poezie Marrying the Sea. Z analyzovaného díla vyplývá celé jazykové kontinuum, které sahá od jazyků pracujících se slovy, přes jazyky těla či přírody až k jazyku posvátnému, přičemž …více
Abstract:
In this thesis the concept of language in three works by Janice Kulyk Keefer is analyzed. These are namely the novel The Green Library, the memoir Honey and Ashes: A Story of a Family and the collection of poetry Marrying the Sea. A whole language continuum is discovered, which stretches from word-languages over body languages and languages of nature to a sacred language, while each level of language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura