Theses 

Projektový manažer jako manažer projektového týmu – Ondřej Markvart

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management

Ondřej Markvart

Diplomová práce

Projektový manažer jako manažer projektového týmu

Project manager as manager of the project team

Anotace: Tématem diplomové práce je propojení poznatků z psychologie a psychodiagnostiky do projektového řízení. Diplomová práce má několik cílů, které jsou představeny v první kapitole. Jedním z cílů je představení současných způsobů, metod a standardů využívaných v projektovém řízení. Dalším cílem této diplomové práce je vybavit projektového manažera znalostmi z oborů psychologie a psychodiagnostiky, které jsou v projektovém řízení stále dosti opomíjenou oblastí. Jejich využití přitom představuje možnost navýšení efektivity a výkonnosti projektových týmů. Posledním cílem je návrh řešení identifikovaných problémů na základě provedeného průzkumu. Druhá kapitola práce vysvětluje základní pojmy projektového řízení, povinnosti projektového manažera, standardy a metodiky projektového řízení. Část věnovaná psychologii se zabývá osobností, psychodiagnostickými metodikami, týmem a motivací. Čtvrtá kapitola se věnuje provedení a vyhodnocení průzkumu současného stavu projektového řízení. Na základě zjištění z dotazníkového šetření jsou identifikovány problémy, které jsou řešeny v páté kapitole. Obsahem je návod pro volbu vhodného způsobu řízení projektů, návrh procesu sestavení projektového týmu a koncept pro dosažení vyšší motivace a pracovního uspokojení členů týmu.

Abstract: The thesis topic is linking of knowledge from psychology and psychodiagnosis within project management. The thesis has several aims, which are all introduced in the first chapter. One of those aims is the introduction of contemporary ways, methods and standards used in project management. Another aim is equipping a project manager with knowledge from psychology and psychodiagnosis, which still constitute a comparatively neglected area of project management. What their utilization can actually do is to increase the efficiency and performance of project teams. The final aim is to come up with a solution to identified problems based on the conducted research. The second chapter of the thesis explains basic terms of project management, its standards and methodology, and duties of a project manager. The part devoted to psychology deals with personality, psychodiagnostic methods, team and motivation. The fourth chapter pursues the conduct and evaluation of research of contemporary project management. Finally, problems identified based on the findings from questionnaire survey are dealt with within the fifth chapter. It contains instructions for choice of appropriate way of project management, draft of the process of building a project team and a concept to achieve greater work satisfaction of team members.

Klíčová slova: projektový manažer, vodopádový model, tradiční metodiky, agilní metodiky, projektové řízení, ICB, Scrum, motivace, projektový tým, PMBOK, psychodiagnostika, psychologie

Keywords: waterfall model, motivation, project team, ICB, PMBOK, project manager, psychological evaluation, project management, Scrum, agile methods, psychology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Václav Oškrdal
  • Oponent: Jan Hacmac

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40962


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz