Bc. Ondřej Haluza

Bachelor's thesis

Komparace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření v oblasti financování bydlení

Comparison of a mortgage loan and a building savings loan in the area of housing financing
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v případě financování vybraných druhů nemovitostí. Porovnání je provedeno na konkrétním příkladu existující nemovitosti v Brně. Komparaci jsem udělal na základě efektivního úroku a celkové nákladovosti zvolených typů financování při pořízení bytu v osobním a družstevním vlastnictví. Smyslem komparace je identifikovat …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of mortgage loans and loans from building savings in the case of financing selected types of real estate. The comparison is made on a specific example of an existing property in Brno. I made the comparison on the basis of the effective interest rate and the total cost of the selected types of financing when purchasing an apartment in personal and cooperative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2021
  • Supervisor: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.