Vendula Naglová

Bakalářská práce

Gender Studies at University of Economics, Prague

Gender Studies na VŠE (aneb Ženy v ekonomii vs. typ osobnosti)
Anotace:
Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda za nedostatkem žen v ekonomice stojí diskriminace žen v daném oboru, nebo zda je úspěšnost absolvování ekonomických kurzů závislá na osobnostním typu studenta. V práci je využita teorie MBTI indikátoru osobnostního typu, který je považován za jeden z nejpřesnějších pro dané účely. V práci je testováno několik hypotéz souvisejících právě s osobnostním typem …více
Abstract:
The main aim of this thesis was answering the question, if lack of women in the economics is caused by discrimination or if personality type affects successful passing of advance economic courses. Myers-Briggs Personality Type Indicator (MBTI) was used for purposes of this thesis as the most convenient personality type indicator. This thesis tested several hypotheses resulting from expected correlation …více
 

Klíčová slova

VŠE MBTI gender problematika

Keywords

UEP MBTI gender
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Petr Bartoň
  • Oponent: Marek Hudík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25056

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Práce na příbuzné téma