Bc. Martin ELGR

Diplomová práce

Možnosti výuky programování na 1. stupni základní školy v jazyce Javascript.

Programming opportunities at primary school in Javascript.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otestováním výukových materiálů jazyka JavaScript pro 1. stupeň ZŠ. Cílem diplomové práce je zjistit praktickou použitelnost vytvořených materiálů ve výuce a jejich přijmutí žáky. V teoretické části práce hovoří o cílové věkové skupině a využitém programovacím jazyku. V praktické části je vytvořený výukový materiál. Ke každé hodině jsou uvedeny neočekávané situace, ve …více
Abstract:
This master's thesis focuses on testing educational materials for the JavaScript programming language for the first grade of elementary school. The aim of the thesis is to find out the practical applicability of the created materials in teaching and their acceptance by pupils. The theoretical part of the thesis discusses the target age group and the used programming language. The educational materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELGR, Martin. Možnosti výuky programování na 1. stupni základní školy v jazyce Javascript.. Ústí nad Labem, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta