Helena STOUPOVÁ

Diplomová práce

Kultura v letech 1918-1948 jako reakce na politickou situaci v Československu a její využití v hodinách vlastivědy na 1. stupni ZŠ

Culture in the years 1918-1948 as a reaction to the political situation in Czechoslovakia and its use in lessons of Science education at primary school
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na výuku politických a kulturních událostí v letech 19181948 v předmětu vlastivěda. Cílem práce je poskytnout náměty pro výuku tohoto tématu ve vlastivědě v pátém ročníku ZŠ. Text práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá detailním popsáním politických událostí, na něž navazují v samostatné kapitole události z oblasti kultury, a to literatury, hudby …více
Abstract:
This master thesis is focused on teaching political and cultural events between the years 19181948 in the school subject National history. The main aim of this master thesis is to provide suggestions for the teaching this topic in National history in fifth grade of a primary school. The text of the master thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with a detailed describing of political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Červenka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOUPOVÁ, Helena. Kultura v letech 1918-1948 jako reakce na politickou situaci v Československu a její využití v hodinách vlastivědy na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta