Bc. Martin ELGR

Master's thesis

Možnosti výuky programování na 1. stupni základní školy v jazyce Javascript.

Programming opportunities at primary school in Javascript.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otestováním výukových materiálů jazyka JavaScript pro 1. stupeň ZŠ. Cílem diplomové práce je zjistit praktickou použitelnost vytvořených materiálů ve výuce a jejich přijmutí žáky. V teoretické části práce hovoří o cílové věkové skupině a využitém programovacím jazyku. V praktické části je vytvořený výukový materiál. Ke každé hodině jsou uvedeny neočekávané situace, ve …more
Abstract:
This master's thesis focuses on testing educational materials for the JavaScript programming language for the first grade of elementary school. The aim of the thesis is to find out the practical applicability of the created materials in teaching and their acceptance by pupils. The theoretical part of the thesis discusses the target age group and the used programming language. The educational materials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 10. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ELGR, Martin. Možnosti výuky programování na 1. stupni základní školy v jazyce Javascript.. Ústí nad Labem, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta