Natálie Hanáková

Bakalářská práce

Soudní dvůr Evropské unie jako klíčový hráč evropské integrace

Court of Justice of the European Union as a key player in European integration
Anotace:
Tato práce se věnuje vlivu, jenž měl Soudní dvůr Evropské unie při formování Evropské integrace. Jeho role je nezastupitelná a vznik se datuje k samotnému začátku Evropské integrace. Úkolem této instituce Evropské unie je dohlížení na dodržování práva Evropské unie členskými státy a stejně tak jejích institucí. Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a dalších specializovaných …více
Abstract:
This work is devoted to the influence that the Court of Justice of the European Union has had in shaping European integration. Its role is indispensable and it dates back to the very beginning of European integration. The task of this institution of the European Union is to monitor compliance by the Member States with the law of the European Union, as well as its institutions. The Court of Justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Oponent: Martin Petlach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program:
Mezinárodní teritoriální studia