Kateřina Dudrová

Bakalářská práce

Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se …více
Abstract:
This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Nicole Grmelová
  • Oponent: Pavlína Hubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41367