Theses 

Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union – Kateřina Dudrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Dudrová

Bakalářská práce

Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU

Anotace: Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se najít určitý vývoj v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. To by v závěru mělo vést k pochopení základních bodů dvojího občanství.

Abstract: This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments with the opinions of the Advocates General and to try to find the certain evolution in decisions of the Court of Justice of the European Union. This would lead to the understanding of the fundamental points of dual nationality in the end.

Klíčová slova: občanství EU, dvojí státní občanství, judikatura, právo volného pohybu a pobytu, zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti, státní občanství

Keywords: case law, the right to move and reside freely, the prohibition of discrimination on grounds of nationality, citizenship of the European Union, dual nationality, citizenship

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Nicole Grmelová
  • Oponent: Pavlína Hubková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41367

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz