Mgr. Belma Skender, Ph.D.

Disertační práce

Interaction of dietary fatty acids with endogenous inductors of apoptosis in the human colonic epithelial cells

Interaction of dietary fatty acids with endogenous inductors of apoptosis in the human colonic epithelial cells
Anotace:
Vysoce nenasycené mastné kyseliny se mohou významně uplatňovat v modulaci základních cytokinetických procesů, jako jsou proliferace, diferenciace a apotóza, zejména omega-3 kyselina dokosahexaenová (DHA). DHA se snadno inkorporuje do membránových fosfolipidů, mění vlastnosti membrán a může významně ovlivnit příjem a přenos buněčných signálů včetně těch, které jsou nutné pro spuštění buněčné smrti. …více
Abstract:
Polyunsaturated fatty acids can significantly modulate cytokinetic fundamental processes such as proliferation, differentiation and apoptosis, in particular omega-3 docosahexaenoic acid (DHA). DHA easily incorporates into membrane phospholipids, changes properties of cell membranes, and affects cellular signals on different levels, including those which are necessary for the execution of cell death …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta