Bc. Martin Krkoška

Diplomová práce

Úloha kyseliny dokosahexaenové v regulaci apoptózy nádorových buněk tlustého střeva

The role of docosahexaenoic acid in the regulation of colon cancer cell apoptosis
Anotace:
Buněčná smrt/apoptóza hraje důležitou roli během vývoje a udržení homeostázy mnohobuněčného organismu. Její deregulací dochází k závažným problémům vedoucím k rozvoji různých druhů onemocnění, včetně nádorových. Defekty mitochondriální dráhy apoptózy, často pozorovány u různých nádorových buněk včetně kolonu, jsou častou příčinou rezistence těchto buněk k dostupné terapii. Vysoce nenasycené mastné …více
Abstract:
Cell death/apoptosis plays an important role in development and homeostasis of multicellular organisms. Its deregulation leads to serious problems resulting in the development of various types of diseases, including cancer. The defects of mitochondrial apoptotic pathway, frequently observed in various cancer cells including colon, are common cause of the cells resistance to available therapy. Polyunsaturated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta